Slim & gezond afvallen
Ga naar de inhoud
Gezondheid

Wat is gezondheid?


GezondOver onze gezondheid wordt tegenwoordig veel gesproken en geschreven. We worden te dik, hebben meer last van allergieën en bewegen te weinig. Een goede gezondheid is juist erg belangrijk, je voelt je fitter en je hebt minder kans op allerlei ziekten.
 
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) beschrijft gezondheid als een toestand van lichamelijk, geestelijk en sociaal welbevinden. Bij gezondheid gaat het dus niet alleen om het lichamelijke aspect.   
 
Lichamelijke gezondheid heeft te maken met de lichamelijke conditie, het fysieke uithoudingsvermogen. De mogelijkheid om intensieve inspanningen lang vol te houden. Door regelmatig te bewegen of te sporten wordt de conditie positief beïnvloed.   

Geestelijke gezondheid heeft te maken met spanning en stress. Als je niet veel spanningen hebt voel je je gezond. Stress wordt door iedereen verschillend ervaren. Wat voor de ene persoon een uidaging is, is voor de ander juist bedreigend. Als een mens te lang stress ervaart of als deze te intens is, kan dat nadelige gevolgen hebben voor de gezondheid.   

Een ongezonde leefstijl en overgewicht vergroten de kans op verschillende ziekten, zoals hart- en vaatziekten, diabetes en overgewicht. Overgewicht en obesitas (ernstig overgewicht) zijn de belangrijkste volksgezondheidsproblemen van dit moment.

Een gezonde leefstijl vermindert juist de kans op o.a. hart- en vaatziekten en diabetes. Een gezonde leefstijl kenmerkt zich o.a. door:

© 2018 Vivolé

Terug naar de inhoud