Slim & gezond afvallen
Ga naar de inhoud
Gezondheid

Heb jij een gezond gewicht?

BMI

Met de Body Mass Index (BMI) kun je vaststellen of je een gezond gewicht hebt. De BMI wordt berekend door het lichaamsgewicht in kilo’s, te delen door de lengte in meters en de uitkomst nog een keer te delen door de lengte.


Bijvoorbeeld: 70 kg : 1.70 m = 41,17  : 1.70 = 24,2 BMI

BMI (kg/m2)

Risico

<18,5

onder-

gewicht

laag (verhoogd risico op andere aandoeningen)

18,5-24,9

normaal gewicht

gemiddeld

25-29,9

overgewicht

verhoogd

30 en hoger  

obesitas

duidelijk verhoogd

De indeling is voor volwassenen van van 18 tot ongeveer 70 jaar. Voor kinderen en pubers gelden andere grenswaarden, boven de 70 jaar is de relatie tussen de BMI en de gezondheid minder duidelijk.

Middelomtrek
De middelomtrek is een maat voor de hoeveelheid vet in de buikholte. Veel vet in de buikholte is een belangrijke risicofactor voor diabetes type II en hart- en vaatziekten. De middelomtrek wordt gemeten op het smalste deel van het middel tussen de onderste rib en de bovenkant van het heupbeen.

Middelomtrek (in cm)  

Boordeling en advies

mannen

vrouwen

94-102

80-88

blijf op gewicht (nog geen verhoogd risico)

102 en hoger

88 en hoger

probeer af te vallen (verhoogd risico)

Indeling middelomtrek voor volwassenen van 18 tot ongeveer 60 jaar

Wil je graag afvallen en heb je daar hulp bij nodig? Als professioneel leefstijlcoach help ik je graag. Wil je meer informatie neem dan vrijblijvend contact met mij op.

© 2018 Vivolé

Terug naar de inhoud